Press Release

Meeting with Ambassador of Chile

1st March, 2015

Meeting with Ambassador of Chile  (click here)

परिसंघले आपूर्ती सृङ्खला व्यवस्थापनको तालिम सञ्चालन गर्ने

26th February, 2015

नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले औद्योगिक व्ययवसाय विकास प्रतिष्ठान (IEDI) सँग मिलेर आपूर्ती सृङ्खला व्यवस्थापन (Supply Chain Management) मा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि परिसंघले बिहीवार औद्योगिक तथा व्यवसायिक तालिम र उद्यमशिलता विकासका क्षेत्रमा लामो समय देखि काम गरिरहेको सरकारी संस्था औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (IEDI) एक सहमतीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरेको छ । परिसंघले आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सहजिकरणका साथै लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सँग काम गरिरहेको छ ।

Read more