परिसंघको १७ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

श्रीमान सदस्यज्यूहरु,
नेपाल उद्योग परिसंघ 
 
नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति र समयमा ''Virtual meeting" को माध्यमबाट आयोजना गर्ने तय भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
 
तपसिल
मितिः २०७७ साल आषाढ १५ गते सोमबार (तदनुसार 29th June 2020)
समयः अपरान्ह ३ बजे
 
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको COVID-19 को कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको कारण यो साधारण सभा परिसंघको नियमित एवं औपचारिक कार्यक्रमको रुपमा ''Online" को माध्यमबाट आयोजना हुन गैरहेको छ । तसर्थ सभामा भाग लिन परिसंघको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म सदस्यता शुल्क बुझाएका संघ एवं संस्थाहरूले भाग लिन पाउने व्यवस्था भएकोले शुल्क भुक्तानि गरेका संघ एवं संस्थाहरुको तर्फबाट तोकिएको प्रतिनिधिले तल दिएको लिकंमा २०७७ साल आषाढ १४ गते सम्म प्रतिनिधि दर्ता गरीदनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु । यस सम्बन्धमा थप जानकारी अवश्यक परेमा परिसंघको सचिवालयमा सम्पर्क गर्नु हुन समेत अनुरोध छ । 
 
परिसंघको आ.ब. २०७६/०७७ सम्म नविकरण नभएका संघ, संस्थाले समेत यही आषाढ १३ गते भित्र बांकि सदस्यता शुल्क बुझाइ साधारण सभामा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएकोले सोही अनुसार बाकि शुल्क भुक्तानी गरि भाग लिइ दिनहुन समेत अनुरोध गर्दछु । 
साधारण सभाको कार्यक्रमको मस्यौदाका साथै परिसंघको आ.ब. २०७५/०७६ को लेखापरिक्षको प्रतिवेदन (वासलात) तल दिएको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नु हुन समेत अनुरोध छ ।
यस सभामा परिसंघको विधानमा छैटौ संसोधन प्रस्ताव पेश गरिने भएकोले विद्यमान विधानको प्रतिलिपि समेत यसै साथ संलग्न गरिएको छ । यसमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव भए आषाड ५ गते (तदनुसार जुन १९, २०२०) सम्ममा परिसंघको सचिवालयमा उपलब्ध गराई पनउन समेत हार्दिक आग्रह गर्दछु । विद्यमान विधानमा संशोधनको अन्तिम प्रस्ताव तथा अन्य आवश्यक जानकारी यहाँको इमेल मार्फत यथा सम्भव छिटो यहाँको जानकारीका लागि पठाईने व्यहोरा सहिता सभामा भाग लिई कार्यक्रम सफल बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
 
डाउनलोड लिङ्कहरुः
 
 
भवदीय 
 
यादव प्रसाद पौड्याल
महानिर्देशक