Notice

राष्ट्रिय परिषद निर्वाचनको मतदाता नामावली

16th July, 2021

मिति २०७८ साल श्रावण ६ गते बुधवार हुने राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको निर्वाचनको लागी मतदाताहरुको नामावली

Read more

साधारण सभाका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था

15th July, 2021

परिसंघको साधारण सभाको समुद्घाटन सत्र, बन्द सत्र तथा निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु परिसंघका सदस्यज्यूहरुको भौतिक उपस्थितिमा निम्न समय तथा स्थानमा गर्ने तय भएको व्यहोरा जानकारी गराउदछौं ।

Read more

राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको निर्वाचनको लागी मतदाताहरुको प्रथम नामावली

15th July, 2021

राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको निर्वाचनको लागी मतदाताहरुको प्रथम नामावली

Read more

नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) को अठारौ वार्षिक साधारण सभाको सूचना

24th June, 2021

मितिः २०७८/०३/१०

 

श्रीमान् सदस्यज्यूहरु

नेपाल उद्योग परिसंघको अठारौ वार्षिक साधारण सभा यही २०७८ श्रावण ६ गते (तदनुसार 21st July 2021) मा हुने भएको व्यहोरा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुमा सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

Read more
Prev12345Next