राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको निर्वाचनको लागी मतदाताहरुको प्रथम नामावली

नेपाल उद्योग परिसंघ
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
 
मिति २०७८ साल श्रावण ६ गते बुधवार हुने राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको निर्वाचनको लागी मतदाताहरुको प्रथम नामावलीका लागि तल क्लिक गर्नुहोस । 
 
 
 
शैलनाथ गौतम
निर्वाचन अधिकृत
नेपाल उद्योग परिसंघ